De gegevens op deze pagina zijn eigendom van Vogelwerkgroep de Steltkluut. Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor enig commercieel doel.  Gebruik is pas toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Bekijk het programma voor de tellingen in 2017/2018.

Hoog- en laagwatertellingen

Slaapplaatstellingen