Vissen

In Saeftinghe overheersen de zoutwatervissen, maar ook zoetwatervissen zoals baars en karper worden regelmatig in het gebied waargenomen. Via de Schelde rivier komen deze vissen in het brakke deel van de Westerschelde en Saeftinghe terecht. Het gebied heeft een belangrijke kraamkamerfunctie voor soorten als schol, bot en zeebaars. Spectaculair zijn de duizenden volwassen dun- en diklipharders die hier in de geulen foerageren. Deze soorten grazen op algen en wieren in de geulen. De talrijkste vis is de brakwatergrondel; deze bodemvis wordt graag gegeten door lepelaars en kleine zilverreigers.

Foto bovenaan de pagina: Dunlipharder in Saeftinghe

Schelpdieren

Doordat de geulen in Saeftinghe overwegend brak zijn, komen hier beduidend minder schelpdieren voor dan in de zoute deltawateren. Desondanks gaat het om enkele tientallen soorten die in dit gebied (incl. aangrenzend deel van de Westerschelde) voorkomen, waaronder soorten die het talrijkst zijn in de delta of brakke wateren. Waargenomen soorten zijn o.a.: mossel, brakwatermossel, Japanse oester, kokkel, nonnetje, platte slijkgaper, strandgaper, wadslakje, alikruik, opgezwollen brakwaterhorentje en witte dunschaal. In de veenbulten komen de Amerikaanse & witte boormossel voor. De talrijkste soort is wellicht de gray’s kustslak, die maximaal 8 mm lang wordt. Er is berekend dat deze in dichtheden van miljarden individuen per hectare schor voorkomt.

Strandgapers

Strandgapers

Krabben en garnalen

De strandkrab is veruit de meest algemeen voorkomende krabbensoort in Saeftinghe. Daarnaast zijn er de gewone zwemkrab, blauwe zwemkrab, zuiderzeekrabbetje en de Chinese wolhandkrab waargenomen. Van de garnalen is de aanwezigheid van drie soorten vastgesteld: gewone garnaal, brakwatersteurgarnaal en gewone steurgarnaal.

Strandkrab

Strandkrab

 

Vissen op waarneming.nl