De teksten en afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door anderen. Voor het overnemen en verspreiden van delen van de inhoud dient u contact op te nemen met beheerder, Stichting Het Zeeuwse Landschap.