Bij de maandelijkse vogeltellingen zijn er het afgelopen weekend 6 Velduilen geteld en dat is uitzonderlijk veel.

De Velduil wordt wel vaker in Saeftinghe waargenomen, maar zeker niet jaarlijks en het gaat dan om hooguit 3 vogels. In de jaren ’60 broedde deze soort er nog, maar tegenwoordig is de Velduil er een zeldzame wintergast of doet het gebied slechts even aan tijdens de trek.

Vandaag, 20 oktober 2015 is het 25 jaar geleden dat er voor het eerst systematisch vogels werden geteld in Saeftinghe! Al sinds 1990 wordt daar elke maand en steeds op dezelfde wijze een zogenaamde laagwatertelling uitgevoerd door vrijwilligers. Bijna even lang worden er ook hoogwatertellingen gedaan, die het beeld compleet maken. In totaal zijn er in die 25 jaar bijna 14 miljoen vogels geteld in 14 duizend vrijwillige uren, verspreid over 217 laagwater- en 291 hoogwatertellingen.

Saeftinghe was tot 2012 het belangrijkste bolwerk voor de bruine kiekendief binnen Zeeland. Dat jaar waren er maar liefst 32 paartjes aanwezig. Dat er na het broeden echter iets mis ging, was wel duidelijk. In hetzelfde jaar werden namelijk maar 3 uitgevlogen jongen waargenomen. In 2014 onderzocht vrijwilliger Walter Van Kerkhoven de broedpopulatie opnieuw en telde toen slechts 12 territoria. Weer was het broedsucces zeer laag.

Vanaf 24 september 2015 is ‘Holland, natuur in de delta’ te zien in de bioscoop. De film is een ode aan het Nederlandse rivieren -en kustgebied. Natuurlijk mocht ook de Zeeuwse natuur niet ontbreken in deze productie. Het Zeeuwse Landschap is daarom één van de partners geweest bij het maken van de film. Ons eigen Verdronken Land van Saeftinghe, is natuurlijk het schoolvoorbeeld bij uitstek van een hedendaags deltagebied in oervorm.

De geschiedenis en toekomst van het grensoverschrijdende gebied aan de Westerschelde is verbeeld in een mooi animatiefilmpje.

Op 17 september werd de opnieuw ingerichte infokeet in de Prosperpolder bij Doel feestelijk geopend. In en om het Infopunt kunnen bezoekers  zich een beeld vormen van de nieuwe natuur die de komende jaren in het gebied wordt aangelegd. In 2019 zal het Scheldewater vrij de Hedwige- en Prosperpolder kunnen in- en uitstromen.

Tweemaal per maand (eenmaal met hoogwater en eenmaal met laag water) tellen vrijwilligers van Natuurbeschermingsverening de Steltkluut en Het Zeeuwse Landschap (al 25 jaar lang) de vogelstand van Saeftinghe. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de ontwikkelingen van de vogelstand en kunnen we het beheer aanpassen indien hier aanleiding voor is. Met regelmaat worden bij deze inventarisaties bijzondere vogels waargenomen.

Ron Brouwer (Avis Canta) maakte in 2014 in opdracht van Het Zeeuwse Landschap een film over het Verdronken Land van Saeftinghe.

Na het grote succes van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis werken de makers van de film op dit moment aan het tweede deel van de trilogie: Holland – Natuur in de Delta. Deze film gaat op 21 september 2015 in première. De nieuwste film van de makers van De Nieuwe Wildernis draait vanaf 24 september in de bioscoop.

Vrijwilliger Walter Van Kerkhoven brengt in zijn vrije tijd vele uren door met vogelonderzoek in het Verdronken Land van Saeftinghe. In deze tijd van het jaar onderzoekt hij het aantal paartjes van de Bruine Kiekendief en hun broedsucces. De laatste jaren neemt hij een afname van het aantal broedpaartjes waar en ook met het broedsucces gaat het helaas slecht. Deze afname wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de vos. Met regelmaat komt Walter ze tegen, ook overdag, want in het jachtvrije Saeftinghe zijn ze niet zo schuw. Onlangs maakte hij deze schitterende plaatjes, wat het verlies van kiekendieven enigszins verzacht…

Na het grote succes van De Nieuwe Wildernis werken de makers van deze natuurfilm op dit moment aan het tweede deel van de trilogie: HOLLAND –  Natuur in de Delta. De film wordt momenteel in diverse waterrijke natuurgebieden in Nederland opgenomen, waaronder Het Verdronken Land van Saeftinghe.

 Een dumper is een stumper

 “Elk jaar ruimen we duizenden kilo’s afval op uit natuurgebieden en langs wegen. Dat zorgt voor hoge kosten, maar nog belangrijker: het is schadelijk en gevaarlijk. En het ontsiert onze mooie provincie. Breng afval daar waar het hoort: in de afvalbak en naar de milieustraat. Want afvaldumpers, daar rekenen we hard mee af.”

 Zeeland is mooi. Dat willen we graag zo houden, zodat inwoners en toeristen van onze provincie kunnen blijven genieten van de mooie Zeeuwse natuur.

Op zaterdag 7 maart vond, onder de vlag van ‘Schoon Zeeland’ een grote schoonmaakactie plaats op diverse locaties aan de Westerschelde. Ook Saeftinghe kreeg op deze dag een grondige opruimbeurt.

 

Om stipt half 10 trokken tien kinderen met zes volwassen begeleiders het Verdronken Land van Saeftinghe in.

Afgelopen vrijdag (16 januari) lekte er als gevolg van een scheepsongeval 140 m3 styreen in de Westerschelde, niet ver van Het Verdronken Land van Saeftinghe. Styreen is een transparant, brandbaar oplosmiddel. De geur is vergelijkbaar met verf of polyester. Metingen langs beide oevers van de Westerschelde en in het water gaven geen of zeer lage concentraties aan die ver beneden het schadelijke niveau liggen (bron: www.zeelandveilig.nl).

Gelukkig is er geen schade aan de natuur van Saeftinghe vastgesteld. Alleen lokaal nabij ter plekke van het ongeval zijn er enkele vissen gestorven. Zieke zeezoogdieren en vogels zijn niet waargenomen en zijn ook niet te verwachten.

In september 2014 vindt op Saeftinghe door een team van de Universiteit van Brussel een onderzoek naar de schorzijdebij en haar voornaamste voedselplant de zeeaster plaats.

Op 19 augustus werd tijdens een aflevering van de serie "De canon van Zeeland" op Omroep Zeeland, aandacht geschonken aan de rijke historie van Het Verdronken Land van Saeftinghe. Het filmpje is terug te zien op de website van Zeeuwse Ankers.

Share

Op 17 juli werd tijdens een aflevering van de rubriek "Het Zeeuws DNA" van Omroep Zeeland, een antwoord gezocht op de vraag: "Wanneer is het land van Saeftinghe eigenlijk verdronken?"

Na enig speurwerk vond Omroep Zeeland het antwoord op deze vraag, die je in deze uitzending kunt vinden.

Share

Tijdens zijn afstudeeronderzoek naar overzomerende ganzen in het Verdronken Land van Saeftinghe, had Bas de Maat een bijzondere ontmoeting. Ruim een uur lang stond hij aan de rand van het schor tot zijn knieën in het water door zijn telescoop de grauwe en canadese ganzen te observeren. Op zo’n moment gaat de tijd langzaam en waan je je in unieke wereld. Een zee van water om je heen en je staat er zelf letterlijk middenin.  Opeens hoorde hij luid geplons en verwachtte een bruinvis of zeehond te zien.

De krant BN De Stem publiceerde op 17-06-2014 een sfeerimpressie van de excursie Saeftinghe Culinair, dit verslag is hier te lezen.

Share