Vanaf 13 juli gaan de werkzaamheden in het Schor van Baalhoek (onderdeel van het Verdronken Land van Saeftinghe) ter hoogte van Kruispolderhaven van start. Er zullen een raster, vangkraal, drinkwater- en stroomvoorziening worden aangelegd. De werkzaamheden worden gefinancierd door de Provincie Zeeland en maken onderdeel van de Natura2000 herstelmaatregelen. Ze vormen tevens onderdeel van een groter onderzoek naar schorverjonging dat door het NIOZ wordt uitgevoerd. De waterbuffels komen zodra de werkzaamheden gereed zijn, naar verwachting midden augustus.

Het Zeeuwse Landschap en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zijn een driejarig samenwerkingsproject aangegaan om een proef met waterbuffelbegrazing uit te voeren. Een kleine groep dieren (ca. 7 bij de start) zal vanaf eind juli/begin augustus in Saeftinghe een hectare of 20 verruigd schor gaan begrazen. In de herfst en winter zullen de dieren (jaarlijks) de Vlaamse Verrebroekseplassen gaan begrazen om zo de verruiging van dat gebied tegen te gaan. In de voorjaren en zomers lopen de dieren in Saeftinghe. Die dieren zijn eigendom en vallen onder de verantwoordelijkheid van Free Nature.

Onderzoek naar begroeiing

De waterbuffels zijn afkomstig uit de Noordwaard (Biesbosch) waar ze reeds voor natuurlijke begrazing zijn ingezet. Waterbuffels kunnen goed in moerassige omstandigheden overleven en zullen naar verwachting in Saeftinghe monotone riet-, zeekweek- en heenvegetaties gaan omvormen naar waardevolle zoutvegetaties. Naar verwachting wordt het gebied daardoor tevens aantrekkelijker voor eenden en ganzen. Enkele dieren zijn uitgerust met een GPS zender, waardoor we een goed beeld krijgen van het graasgedrag. Effecten op de vegetatie en vogelstand worden jaarlijks onderzocht.

Waterbuffels

Waterbuffels zijn duidelijk een slag groter dan in het wild levende runderen en paarden. Door zijn langere darmstelsel is de waterbuffel nog beter in staat ruw voedsel te verteren. Zo eten ze graag van het oudere riet, russen en zeggen, iets waar andere grazers meestal niet aan beginnen. Het beheer van waterbuffels vraagt enkele aanpassingen. Het zijn zeer goede zwemmers zodat goede elektrische rasters zijn aangelegd om te voorkomen dat ze via het water ontsnappen. Grappig zijn de knorrende geluiden die ze maken en onderling zijn het echte knuffeldieren die graag elkaars gezelschap opzoeken. Stichting Free Nature, eigenaar van de kudde, houdt de gezondheid en het welzijn van de dieren vrijwel dagelijks in de gaten.

Zichtbaar

De dieren zijn voor het publiek goed te zien vanaf de zeedijk t.h.v. Baalhoek en Kruispolderhaven. De verwachting is dat ze een “geliefde attractie” gaan vormen bij het publiek gezien hun populariteit in de Biesbosch. Het Zeeuwse Landschap benadrukt echter dat het gebied gesloten blijft voor mensen, in verband met de veiligheid voor mens en dier, en om verstoring van vogels in en aan de Scheldekant van het begrazingsgebied te voorkomen. De dieren zullen vanaf de dijk (en zeker met een verrekijker) goed te zien zijn.