Het Zeeuwse Landschap werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie van Grenspark Groot-Saeftinghe. Er is nu de ‘grensparkchallenge’: een oproep om bij te dragen aan het realiseren van tien concrete doelstellingen.

Iedereen kan meedoen, vooral degenen die in de streek wonen. De kern van het grenspark bestaat uit zo’n 4700 hectare natuurgebied, waaronder Het Verdronken Land van Saeftinghe. Maar ook de schil er omheen, met voornamelijk landbouwgrond, kan er deel van uitmaken.

Dit zijn de ‘uitdagingen’ waarvoor men zich kan aanmelden:

1. Er wordt gezocht naar 50 'streekholders', bewoners, boeren, bedrijven en bezoekers die mee willen denken en doen.

2. Er moet een voedselgebied van 150.000 vierkante meter komen voor de bruine kiekendief. Dat kan als landbouwers willen experimenteren met teelten waar de muizen en kleine vogels die hij eet dol op zijn, zoals klaver, luzerne of spelt.

3. De vleermuizen in de Hedwige- en Prosperpolder, die getijdennatuur worden, hebben een nieuw onderkomen nodig. Twintig nieuwe vleermuiskasten moeten ze weglokken vóórdat over een paar jaar het water de polders in stroomt.

4. Als meer mensen gaan spotten kunnen 200 vogelsoorten worden waargenomen. Nu is dat nog de helft.

5. Er worden twintig grensparkgastheren gezocht om bezoekers het verhaal van de streek te vertellen.

6. Wie wil een amfibiepoel op zijn land aanleggen? Met tien vijvers voor kikkers en padden is er veel extra voedsel voor vogels en vissen, zodat het ecosysteem in evenwicht blijft.

7. Dertig landbouwers kunnen de natuur helpen, onder meer door schapen op de dijken te laten grazen en braakliggende stroken langs de akkers als corridors voor dieren te laten fungeren.

8. Er moeten minsten 150 grensparkfoto's met de hashtag #grensparkchallenge op social media worden geplaatst.

9. Er wordt gestreefd naar 100.000 grensparkbezoekers.

10. Die moeten in 2019 kunnen genieten van twintig streekproducten.

Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar grensparkchallenge.eu