Afgelopen najaar heeft de Zoogdierwerkgroep Zeeland Het Verdronken Land van Saeftinghe geïnventariseerd op muizen. Op een aantal plekken zijn vallen geplaatst en deze waarnemingen werden aangevuld met braakballenonderzoek. Je zou denken dat muizen in Saeftinghe helemaal niet kunnen overleven, het gebied wordt immers meerdere keren per jaar overspoeld. Niets bleek minder waar.

Door de regelmatige aanwezigheid van de torenvalk wisten we dat er in elk geval lokaal wel muizen moesten zitten. Tot ieders verrassing bleken er in grote delen van Saeftinghe muizen voor te komen. Het gaat om vijf soorten: aardmuis, huisspitsmuis, bosmuis, dwergmuis en veldmuis. Bosmuis en huisspitsmuis zijn het vaakst gevangen. De aardmuis en de huisspitsmuis waren op het grootste aantal locaties aanwezig. Saeftinghe is van groot belang voor onder andere bruine en blauwe kiekendieven. Het gebied is zelfs de grootste bekende slaapplaats van Noordwest-Europa. Op basis van de onderzoeksresultaten is het aannemelijk dat de muizen hierbij van belang zijn als voedselbron. Er is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in rekolonisatieprocessen en de overlevingskans van de verschillende muizensoorten bij hoge springtijen. Wellicht zijn er studenten die hieraan hun afstudeeronderzoek willen wijden?

Lees hier het volledige rapport.