Medewerkers en studenten van de Universiteit van Gent hebben de afgelopen weken voorbereidingen getroffen voor dit meerjarige onderzoek. Door palingen te voorzien van een zendertje kunnen hun bewegingen worden gevolgd en hoopt men inzicht te krijgen in hun gebruik van estuariene gebieden, zoals Het Verdronken Land van Saeftinghe. Hiermee wordt informatie verzameld voor beheermaatregelen ten gunste van een betere palingstand.

Een estuarium, zoals de Westerschelde, vervult een cruciale rol in de levenscyclus van veel organismen. Niet alleen voor de kenmerkende brakwatersoorten die er leven, maar ook voor verschillende soorten die langs trekken. Voor een vis als de paling bijvoorbeeld, een bedreigde diersoort, die het estuarium doorkruist om van hun paai- naar opgroeigebied te komen en vice versa. Het Verdronken Land van Saeftinghe kan door zijn ligging dicht bij open zee snel gekoloniseerd worden door glasaal en is daarmee mogelijk een belangrijk opgroeigebied van de paling. Er is echter nog steeds relatief weinig bekend over hun exacte trekroutes en het gebruik van de kreken. Pas sinds kort is het technisch én financieel haalbaar om trekvissen over een langere periode en in een groter gebied vrij nauwkeurig te volgen. Dat gebeurt door zogenoemde akoestische telemetrie: in de vis geplaatste zenders geven een geluidsignaal, dat wordt opgevangen door ontvangers die op verschillende plaatsen in het gebied zijn geplaatst.

Bekijk hier de animatiefilm over zenderonderzoek bij paling.

Foto: De palingen worden van een zendertje voorzien. Dat mag maximaal 2% van het lichaamsgewicht bedragen zodat de vis er geen last van ondervindt.