Vanaf 24 september 2015 is ‘Holland, natuur in de delta’ te zien in de bioscoop. De film is een ode aan het Nederlandse rivieren -en kustgebied. Natuurlijk mocht ook de Zeeuwse natuur niet ontbreken in deze productie. Het Zeeuwse Landschap is daarom één van de partners geweest bij het maken van de film. Ons eigen Verdronken Land van Saeftinghe, is natuurlijk het schoolvoorbeeld bij uitstek van een hedendaags deltagebied in oervorm.

In de film zien we de Nederlandse deltanatuur door de ogen van vijf dieren. Drie van deze hoofdrolspelers komen voor in Saeftinghe: de zeearend, de haas en de driedoornige stekelbaars. Grote en kleine filmkijkers kunnen in het Zeeuwse getijdengebied zelf de delta-natuur beleven.

Voor scholen is er zelfs een speciaal lesmateriaal ontwikkeld bij de film, dat uit uitstekend aansluit op de groepsexcursies voor scholieren die vanuit het Bezoekerscentrum in Emmadorp georganiseerd worden. Dit biedt scholen een totaalpakket waarmee de leerlingen (het ontstaan van) de delta en het bijbehorende ecosysteem kunnen ontdekken, leren begrijpen èn een ervaring opdoen die ze niet snel meer zullen vergeten!

Voor meer informatie over de film & lesmateriaal zie: www.hollanddefilm.nl. Voor downloaden lesmateriaal: www.deltaindeklas.nl.  Hier vind je een breed aanbod van onze excursies. In de herfstvakantie zijn er speciale kinderactiviteiten. Voor meer informatie over excursies en de mogelijkheden voor een schoolprogramma op maat: Bezoekerscentrum Saeftinghe

Carla van Dueren den Hollander tel.nr. 0114 – 633110 saeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl

Filmset Saeftinghe