Het Verdronken Land van Saeftinghe is duizenden geulen rijk. Velen hebben een naam, zoals de IJskelder, het Hondegat, de Havengeul en Rotte Geul. Hun naam hebben ze vaak te danken aan bepaalde eigenschappen of hun historische functie. Het gebeurt niet vaak dat een geul naar een persoon vernoemd wordt. De enigen in het verleden die deze eer toekwamen waren Saeftinghe-pioniers veldwachter Frans van der Zande en ornitholoog / gids Jean Maebe.

Op 9 maart j.l. werd de op 28 augustus 2013 overleden conservator Jos Neve toegevoegd aan dit selecte gezelschap. Jos was tijdens zijn 38-jarig dienstverband voor Stichting Het Zeeuwse Landschap het gezicht van Saeftinghe en heeft veel betekend voor het behoud, beheer en bescherming van dit gebied. Ook stond hij aan de wieg van de ontwikkeling van het huidige excursiebeleid en vormde hij hiervoor een uitgebreid vrijwilligersteam van deskundige en toegewijde gidsen.

Na de inwijdingsplechtigheid maakten enkele familieleden waaronder zijn vrouw Marian Neve, het gidsenteam van Saeftinghe en enkele medewerkers van de Stichting een wandeling door de “Jos Neve Geul”. De geul is gelegen in het excursiegebied ten oosten van de Rijksdam en is een uitloper van de IJskelder.

Share