In 2001 bouwde Mark Snyders namens de Vogelwerkgroep van de Steltkluut de website www.saeftinghe.be. Op deze website waren de actuele telgegevens van de hoog- en laagwatertellingen te vinden en daarnaast algemene informatie over het gebied en waren mooie landschapsfoto’s te zien. Na meer dan 13 jaar is hier een einde aan gekomen. De website is nu ondergebracht onder de(ze) nieuwe site: www.saeftinghe.eu. Bij deze willen we Mark Snyders namens Het Zeeuwse Landschap en Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut nogmaals van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger!

Mark Snyders tijdens een laagwatervogeltelling in Saeftinghe (foto: Frits van Velzen).

Share