In het Verdronken Land van Saeftinghe hebben de meeste geulen een naam. Onlangs is er weer een vernoemd: de Jean Maebe geul. Hij is vernoemd naar een van de natuurgidsen voor dit natuurgebied.

Jean Maebe komt al vanaf 1946 in Saeftinghe. Het gebied werd toen vooral "bevolkt"door schaapherders, vissers en jagers. Met zijn maatje Rik Van der Vloet kwamen ze bijna wekelijks op de fiets vanuit Antwerpen naar Saeftinghe.

Toen in 1956 een aanzet werd gegeven tot de oprichting van Vogelwacht Oost-Zeeuws-Vlaanderen  "De Steltkluut" was Jean daarbij nauw bij betrokken. Door zijn vele omzwervingen door het gebied, was er een schat aan vogelgegevens verzameld. Dit leidde tot de uitgave van de eerste Avifauna van het Verdronken Land van Saeftinghe. In 1994 werd hij lid van de Stichtingsraad van onze Stichting. Vele jaren heeft Jean die functie vervuld.

In 2006 kreeg hij de doublé speld van verdienste van het Zeeuwse Landschap voor 25 jaar trouwe dienst als Saeftinghegids. Maandelijks neemt hij deel aan de hoog- en laagwatertellingen in het gebied en assisteert hij bij het ringwerk. In datzelfde jaar kreeg hij van Vogelbescherming Nederland de hoogste onderscheiding: de gouden lepelaar.

Jean heeft in de loop der jaren vele namen aan geulen en platen in Saeftinghe gegeven. Nu was het aan hem de beurt om zijn eigen Jean-Maebegeul te onthullen.

(foto: Frits van Velzen)