• Van Kerkhoven, W (2019) Voorkomen van bruine kiekendief (Circus aeruginosus) in Het Verdronken Land van Saeftinghe 2019
 • Van Kerkhoven, W (2018) Voorkomen van Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) in Het Verdronken Land Van Saeftinghe 2018
 • Van den Bergh, L., Calle, P. & Castelijns, W. (2018), Broedvogelonderzoek In Het Verdronken Land van Saeftinghe 2018
 • Castelijns, H en B. de Maat (2018), Aantallen en dieet van Oeverpiepers in het Verdronken Land van Saeftinghe, Limosa 91, pag 16-29.
 • Calle, P, B. de Maat en M. Buise (2018), Bosontwikkeling in Saeftinghe?, De Steltkluut Lente 2018, pag. 4-7.
 • Buise, M. (2018), BMP in Saeftinghe in 2017, Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 • Calle, P (2017), Muizen van het Verdronken Land, Zoogdier 28-1, pag 21-22.
 • Maat, B. de (2017), Pijlstaart in Saeftinghe, De Steltkluut Herfst 2017, pag. 15.
 • Buise, M. (2017), Plantenonderzoek in Saeftinghe. De Steltkluut Lente 2017, pag. 8-11.
 • Van Kerkhoven, W (2017), Voorkomen van Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) in Het Verdronken Land Van Saeftinghe. 2017
 • Calle, P. (2017), Herfstkamp Zoogdierwerkgroep Zeeland 23-25 september 2016 Het Verdronken Land van Saeftinghe. Zoogdierwerkgroep Zeeland & Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 • Buise, M. (2016), Bijzondere waarnemingen (Draaihals en Bruinvis), De Steltkluut Winter 2016, pag 16-17.
 • Buise, M. (2016), Zeepaling in Saeftinghe, De Steltkluut Herfst 2016, pag. 14.
 • Buise, M. (2017), BMP in Saeftinghe 2016. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 • Stikvoort, E, H. Castelijns & B. de Maat (2017), Voedsel van Oeverpiepers (Anthus petrosus littoralis) in Het Verdronken Land van Saeftinghe, Basisdocument. Rapportage Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Terneuzen.
 • Van Kerkhoven, W (2016), Bruine Kiekendief 2016.
 • Calle, P, W. Castelijns, H. Castelijns, B. de Maat & S. Haaij (2016), Verslag ruitelling ganzen en eenden Saeftinghe op 4-7-2016, Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 • Leune, J.M.G. (2016), Het fort Sint Anna in de polder van Namen, Gigaboek, Broek op Langedijk. ISBN 97890 8548 4202.
 • Buise, M. (2016), BMP in Saeftinghe 2015. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 • Maat, B. de, P. Calle, W. Castelijns en C. Jacobusse (2015), Het broedsucces van de Grauwe- en Grote Canadese gans in Het Verdronken Land van Saeftinghe. De Levende Natuur (116-5), pag. 215-221.
 • Stikvoort, E. & B. de Maat (2015), Voedsel van oeverpiepers in Het Verdronken Land van Saeftinghe. De Steltkluut (3), pag 12-15.
 • Castelijns, H. (2015), 25 jaar vogelonderzoek in Saeftinghe. De Steltkluut (3), pag 3-5.
 • Van Kerkhoven, W. (2015), Bruine Kiekendief 2015.
 • Buise, M. (2015), BMP in Saeftinghe 2014. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Calle, P. & B. de Maat (2014), Saeftinghe brongebied voor ganzen of ecologische valkuil? Zeeuwslandschap 30 (3): p 10-12
 • Maat, B. de, Het broedsucces van de grauwe gans en de grote Canadese gans in Het Verdronken Land van Saeftinghe (2014)
 • Buise, M. (2014), Wasbeer + wasbeerhond in Saeftinghe. De Steltkluut (2) pag 8-10
 • Zwartelé M. (2014), Een vuurboet of vuurbaken in Saeftinghe. Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten (2), pag. 7 en 8
 • Castelijns W., Wieland A., Buise M., Speksnijder E. & P. Calle (2014), Broedvogelonderzoek In Het Verdronken Land van Saeftinghe 2012. Stichting Het Zeeuwse Landschap & De Steltkluut
 • Buise, M. (2014), Broedvogelkartering 2012 Saeftinghe. De Steltkluut (1) pag.11-13
 • Buise, M. (2013), BMP in Saeftinghe 2013. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Buise, M. (2013), BMP in Saeftinghe 2012. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Buise, M. (2013), Schapers en Schapen, Schorren en Polders. Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. Jaarboek 2012-2013
 • Taal, M. D. (2013), Notitie opslibbing Hedwigepolder. Deltares
 • Wang, C. & S. Temmerman, (2013). Does biogeomorphic feedback lead to abrupt shifts between alternative landscape states?: An empirical study on intertidal flats and marshes. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, Vol. 118, 229–240
 • Sommeijer, J.M., Neve. J & C. Jacobusse, (2012), The typical development cycle of the solitary bee Colletes halophilus . Entomologische berichten 72 (1-2), 52-58
 • Vandenbruwaene, W., Bouma T.J,  Meire P & S. Temmerman, (2012). Bio-geomorphic effects on tidal channel evolution: impact of vegetation establishment and tidal prism change. Earth Surf. Process. Landforms 38, 122–132
 • Buise, M. (2011), BMP in Saeftinghe 2011. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Buise, M. (2010), BMP in Saeftinghe 2010. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Castelijns H. & C. Jacobusse, (2010). Spectaculaire toename van Grauwe Ganzen in Saeftinghe. De Levende Natuur - januari 2010 pag. 45-47
 • Buise, M. (2009), BMP in Saeftinghe 2009. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Janssen, J.A.M. & J.H.J Schaminée. (2009). Europese Natuur in Nederland - deel 3. Zee en kust. Natura2000 gebieden. Hoofdstuk 9. Westerschelde en Saeftinghe p: 68-75. KNNV Uitgeverij, Zeist ISBN 978-90-5011-282-6
 • Rooijakkers, E.F., & J. M. Sommeijer. (2009). Gender Specific Brood Cells in the Solitary Bee Colletes halophilus (Hymenoptera; Colletidae). Published online at Springerlink.com
 • Sommeijer, J.M., Rooijakkers, E.F., Jacobusse C. & J. Kerkvliet. (2009), Larval food composition and food plants of the solitary bee Colletes halophilus (Hymenoptera; Colletidae). Journal of Apicultural Research and Bee World 48 (3): 149-155
 • Buise, M. (2008), BMP in Saeftinghe 2008. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Buise, M. (2008), Saeftinghe, uit schor en slik. Uitg. Stichting Het Zeeuwse Landschap, Wilhelminadorp.
 • Lensink, R., Reitsma, J.M. & A.J.M. Meijer (2008). Beheerplan Het Verdronken Land van Saeftinghe 2009-2020. Rapport Bureau Waardenburg 08-038.1, in opdracht van Het Zeeuws Landschap. Culemborg.
 • Buise, M. (2007), BMP in Saeftinghe 2007. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Buise, M. (2006), BMP in Saeftinghe 2006. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut i.s.m. Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Castelijns, W. & Wieland, A.P. (2005). Broedvogelonderzoek 2004 in het Verdronken Land van Saeftinghe. Stichting Het Zeeuwse Landschap, Heinkenszand; Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Terneuzen.
 • Antonisse, R., Goossens, L., Hoonhorst, R., Jansen, B., & H. Peeters (2005). Langs de boorden van de Schelde. Vèrse Hoeven Uitgeverij, Raamsdonkveer. ISBN 90-75703-88-0
 • Jacobusse, C. & M. Decleer (2003). Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde. Davidsfonds/Leuven, Leuven. ISBN 90-807995-13
 • Kraker, de A.J.M. (red.). (2002). De Westerschelde, een water zonder weerga. Ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde. Duerinck bv, Kloosterzande
 • Castelijns, H., Kerkhoven, W. van, Wieland, A. & Maebe, J. (2000). Tien jaar Sieperdaschor. Een evaluatie van het voorkomen van vogels in een in 1990 uit cultuurland ontstaan schor. Vogelwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut.
 • Heath, M.F. & M.I. Evans (eds) (2000). Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 1: Northern Europe. Cambridge, UK: BirdLife International (Birdlife Conservation Series No. 8.): 485-486
 • Voiturier, M. & Meire, P.M. (2000). Schelde: rivier zonder grenzen. La Renaissance du Livre, Tournai. ISBN 2-8046-0410-1.
 • Castelijns, H., Maebe J., Kerkhoven van W., Buise M., Wieland A., Buijs R.J. & J. Castelijns (1999), Vogelonderzoek in het Verdronken Land van Saeftinghe, Jaarverslagen 1996/97 en 1997/98. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut en Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 • Eck, B. van (1999). De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium. Schelde InformatieCentrum, Middelburg; i.s.m. Rijksinstituut voor Kust en Zee. ISBN 90-369-3434-6
 • Stikvoort E. & B. de Winder (1998). Sieperdaschor van polder naar schor. Interimevaluatie 1990-1996. Rapport RIKZ 98.002. Rijksinstituut voor Kust en Zee. Middelburg
 • Kraker, de A.J.M. (1997). Landschap uit balans. De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609. Uitgeverij Matrijs, Utrecht.
 • Lensink R., Meijer A.J.M. & J.M. Reitsma (1997). Beheerplan Het Verdronken Land van Saeftinghe 1997-2008. Bureau Waardenburg bv / Stichting Het Zeeuwse Landschap. Culemborg / Heinkenszand
 • Buise, M. & G. Sponselee (1996). Saeftinghe Verdonken Land. Uitgave: Drukkerij Duerinck bv – Kloosterzande
 • Bourgonje, A. (1994). Overwinterende oeverpiepers Anthus spinoletta littoralis in het Verdronken Land van Saeftinghe Limosa (Amst.) 67(3): 117-118
 • Cattrijse, A. (1994). Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea. University of Gent, Zoology institute, Marine Biology Section
 • Cattrijse, A. (1993). Het belang van het Verdronken Land van Saeftinghe voor de vis- en schelpdierfauna van de Westerschelde. Zeeuwslandchap 9 (2): p 22-26
 • Buise, M.A. & F.L.L. Tombeur (1988). Vogels tussen Zwin en Saeftinghe: de avifauna van Zeeuws-Vlaanderen. Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, Middelburg. ISBN 90-72146-06-9
 • Buise, M. & G. Sponselee (1987). Gids voor Saeftinghe. Uitg. Duerinck b.v., Kloosterzande.
 • Goeminne, L. (1986). Onderhoud en herstellingen aan de twee grafelijke windmolens te Saeftinghe in 1412. Het Land van beveren:  1, p 18-34.
 • Gottschalk, M.K. E. (1984). De Vier Ambachten en het Land van saeftinghe in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost-Zeeuws-Vlaanderen c.a. Van Gorcum, Assen
 • Castelijns, H., Maas, P. ,Marteijn E.  e.a.  (1981). Jacht op Westerschelde. Het Vogeljaar 29 (1981) 2, p72-73.
 • Buise, M. (1981), Het Verdronken Land van Saeftinghe, op de turfbanken van Saeftinghe, De Steltkluut pag. 88-100
 • Lefeber, V. (1981), De Schor-zijdebij en haar parasiet, De Steltkluut pag. 194-197
 • Leemans, J. &  B. Verspaandonk (1980). Saeftinghe. Vegetatiekaart 1: 10.000 1972. Uitg. Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand.
 • Wiel, van der Th. D. (1980). Archeologische en andere bijzonderheden van Saeftinghe. Zeeuws Nieuws 6 (1980) 3 (dec) p76-80.
 • Sponselee, G.M.P. & M.A. Buise (1979). Het Verdronken land van Saeftinghe. Duerinck-Krachten, Kloosterzande.
 • Sponselee, G. (red.) (1975). Saeftinghe-boek. Uitgave Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen.
 • Nieman, R. (1972). Het Land van Saeftinghe - 3000 ha. natuurgebied wordt gespaard. kampioen (1972) (juni) p394-397.
 • Sponselee, G.M.P. (1971). Om het behoud van Saeftinghe. Het Vogeljaar 19: (aug) p 561-564.
 • Beeftink, W.G. en W.J. Wolff (1967). De natuurwetenschappelijke betekenis van de buitendijkse terreinen in het Westerscheldegebied. in De Westerschelde, erfdeel van het Zeeuwse Landschap, p16-25.
 • Brand, P.J. (1967). Uit de geschiedenis van Saeftinghe. Zeeuws Tijdschrift 17 p 257-263.
 • Beeftink, W.G. (1957). De buitendijkse terreinen van de Westerschelde en zeeschelde. Natuur en Landschap 11 (1957) 2, p 33-51.
 • Maebe, J, & H. van der Vloet. (1957). De avifauna van het Verdronken Land van Saeftinghe, broedseizoen en najaar 1956. De Giervalk 47: 1, p85-88.
 • Maebe, J. & H. van der Vloet (1956). De avifauna van het Verdronken Land van Saeftinghe. De Giervalk 46: p151-190.
 • Lockefeer, L. (1955). Schoon Saeftinghe, land wachtend op herleving. Zeeuws Tijdschrift 5: 3-4, p92-98.
 • Vet, van de A.C.W (1943). De slikken van de Saeftinghe en Everswaard. De Levende natuur 44: p183-185.
 • Langendonck, van H.J. (1933). La sociologie végétale des schorres du Zwyn et de Philippine (en) Les schorres de Saaftinghen. Bulletin de la Société Royale de Botanique de belgique 65: p 112-116.